00 FOTOvizitka
 
01 Obrázky a obrazy
 
02 Prac.zošity pre MŠ
• Pracovné zošity 2011
• Pracovné zošity 2012
• Pracovné zošity 2013
• Pracovné zošity 2014
• Pracovné zošity 2015
• Pracovné zošity 2016
• Pracovné zošity 2017
• Pracovné zošity 2018
• Ukážky vnútra zošitov
 
03 Časopisy pre deti
 
04 TÉMATICKÉ súbory
 
05 Knihy, hry, skladanky
 
06 Kalendáre
 
07 Nábytok, paravany
 
08 Koláže a relax
 
09 ZIMA, Vianoce
 
10 Maľované kamene
 
11 Maľované na dreve
 
12 Maľované na skle
 
13 Tvarované cesto
 
14 Pohľadnice, pozdravy
 
15 Fotolásky
 
02 Prac.zošity pre MŠ
Publikácie pre 3-6 ročné deti vydavateľstva NOMI s.r.o. sú vypracované podľa "Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR" s názvom DIEŤA A SVET - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 0 MŠ SR. Všetky prešli schvaľovacím procesom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a boli odporučené pre prax pedagógov v materských školách a tiež rodičovskej verejnosti ako pomôcka pri príprave detí na vstup do základnej školy. Zošity sú rozdelené podľa veku-osobitne pre 3 ročné deti, potom pre 4-5 ročné a 5-6 ročné deti.Obsahovo sú zamerané na základné matematické predstavy, poznávanie okolitého sveta, spoločnosti a prírody, jazykové, rečové a technické zručnosti. Špeciálne témy z oblasti zdravotnej, dopravnej a environmentálnej výchovy sú podrobnejšie vypracované v osobitných tituloch.Bližšie informácie na http://www.nomiland.sk/Shop/Pracovne-zosity-Tlaciva-pre-MS/