00 FOTOvizitka
 
01 Obrázky a obrazy
 
02 Prac.zošity pre MŠ
 
03 Časopisy pre deti
•  Ilustrácie z rôznych publikácií
• 01 Mesačník BOBÍK
• 02 Mesačník LIENKA
 
04 TÉMATICKÉ súbory
 
05 Knihy, hry, skladanky
 
06 Kalendáre
 
07 Nábytok, paravany
 
08 Koláže a relax
 
09 ZIMA, Vianoce
 
10 Maľované kamene
 
11 Maľované na dreve
 
12 Maľované na skle
 
13 Tvarované cesto
 
14 Pohľadnice, pozdravy
 
15 Fotolásky
 
03 Časopisy pre deti•  02 Mesačník LIENKA
Časopis LIENKA - príprava obsahu, textov, ilustrácií aj grafiky strán.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017 beseda o tvorbe časopisu
2017 návšteva detí s darčekom
2018
2018
Ročník 2012-13
Ročník 2013-14
Ročník 2014-15
Ročník 2015-16
Ročník 2016-17
Ročník 2017-18