00 FOTOvizitka
 
01 Obrázky a obrazy
 
02 Prac.zošity pre MŠ
 
03 Časopisy pre deti
 
04 TÉMATICKÉ súbory
• DOPRAVA-aj bezpečnosť
• GRAFOmotorika
• JAR
• JESEŇ
• LETO
• MATEMATIKA
• Poznávanie JAZYKA A REČI
• PRÍRODA, EKOLÓGIA
• ROZPRÁVKY
• Serál BIOTOPY v ríši živočíchov
• Seriál DOMÁCI MILÁĆIKOVIA
• SLNEČNÁ sústava
• ZDRAVIE, ETIKA
 
05 Knihy, hry, skladanky
 
06 Kalendáre
 
07 Nábytok, paravany
 
08 Koláže a relax
 
09 ZIMA, Vianoce
 
10 Maľované kamene
 
11 Maľované na dreve
 
12 Maľované na skle
 
13 Tvarované cesto
 
14 Pohľadnice, pozdravy
 
15 Fotolásky
 
04 TÉMATICKÉ súbory
Tématické súbory sú zamerané na oblasti deťom milé-napríklad rozprávky, rovnako aj poznávacie z oblasti prírody, jazyka, dopravy... V prípade celoročných seriálov vyšla každý mesiac dvojstrana s prvkami poznávania,premýšľania a riešenia úloh s možnosťou odmenenia výhercov so správnymi odpoveďami.