Dizajny na nábytok
 
Kalendáre
 
Maľované drievka
 
Maľované kamienky
 
Obrázky a obrazy
 
Pracovné zošity
• Pracovné zošity 2009
• Pracovné zošity 2011
• Pracovné zošity 2012
• Pracovné zošity 2013
• Pracovné zošity 2015
• Pracovné zošity 2016
• Ukážky vnútra zošitov
 
Tvarované cesto
 
Detské časopisy
 
Všeličo pre deti
 
Pohľadnice, pozdravy
 
Maľované sklíčka
 
Fotolásky
 
Pracovné zošity
Publikácie pre 3-6 ročné deti vydavateľstva NOMI s.r.o. sú vypracované podľa "Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR" s názvom DIEŤA A SVET - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 0 MŠ SR. Všetky prešli schvaľovacím procesom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a boli odporučené pre prax pedagógov v materských školách a tiež rodičovskej verejnosti ako pomôcka pri príprave detí na vstup do základnej školy. Zošity sú rozdelené podľa veku-osobitne pre 3 ročné deti, potom pre 4-5 ročné a 5-6 ročné deti.Obsahovo sú zamerané na základné matematické predstavy, poznávanie okolitého sveta, spoločnosti a prírody, jazykové, rečové a technické zručnosti. Špeciálne témy z oblasti zdravotnej, dopravnej a environmentálnej výchovy sú podrobnejšie vypracované v osobitných tituloch.Bližšie informácie na http://www.nomiland.sk/Shop/Pracovne-zosity-Tlaciva-pre-MS/