00 FOTOvizitka
 
01 Obrázky a obrazy
 
02 Prac.zošity pre MŠ
• Pracovné zošity 2011
• Pracovné zošity 2012
• Pracovné zošity 2013
• Pracovné zošity 2014
• Pracovné zošity 2015
• Pracovné zošity 2016
• Pracovné zošity 2017
• Pracovné zošity 2018
• Ukážky vnútra zošitov
• Pracovné zošity 2014
 
03 Časopisy pre deti
 
04 TÉMATICKÉ súbory
 
05 Knihy, hry, skladanky
 
06 Kalendáre
 
07 Nábytok, paravany
 
08 Koláže a relax
 
09 ZIMA, Vianoce
 
10 Maľované kamene
 
11 Maľované na dreve
 
12 Maľované na skle
 
13 Tvarované cesto
 
14 Pohľadnice, pozdravy
 
15 Fotolásky
 
02 Prac.zošity pre MŠ•  Ukážky vnútra zošitov
Publikácie pre 3-6 ročné deti vydavateľstva NOMI s.r.o. sú vypracované podľa "Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR" s názvom DIEŤA A SVET - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 0 MŠ SR. Všetky prešli schvaľovacím procesom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a boli odporučené pre prax pedagógov v materských školách a tiež rodičovskej verejnosti ako pomôcka pri príprave detí na vstup do základnej školy. Zošity sú rozdelené podľa veku-osobitne pre 3 ročné deti, potom pre 4-5 ročné a 5-6 ročné deti.Obsahovo sú zamerané na základné matematické predstavy, poznávanie okolitého sveta, spoločnosti a prírody, jazykové, rečové a technické zručnosti. Špeciálne témy z oblasti zdravotnej, dopravnej a environmentálnej výchovy sú podrobnejšie vypracované v osobitných tituloch.Bližšie informácie na http://www.nomiland.sk/Shop/Pracovne-zosity-Tlaciva-pre-MS/ V popise je rok zverejnenia.
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017