FOTOvizitka
 
ŠKOLSKÉ maľovanky
 
01 PONUKA PRE ŠKOLY
 
02 TÉMY PRE DETI
•  UNI-RODINA, MŠ, SR, ETIKA
•  UNI-veci, ROK, ročné obdobia
• a JAR
• b LETO
• c JESEŇ
• d ZIMA
• e MATEMATIKA
• f JAZYK a REČ
• g ROZPRÁVKY
• h PRÍRODA, EKOLÓGIA
• i ŽIVOČ. ríša, biotopy
• j SLNEČNÁ sústava
• k ZDRAVIE
• l DOPRAVA
• m GRAFOmotorika
 
03 Advent, VIANOCE
 
04 PRACOVNÉ ZOŠITY
 
05 TLAČOVINY pre deti
 
06 TLAČOVINY pre učit
 
07 ČASOPISY pre deti
 
08 Nábytok, paravany
 
09 KALENDÁRE
 
10 FLOW tvorenie
 
11 Maľované kamene
 
12 Z dreva, skla a cesta
 
13 Pohľadnice, pozdravy
 
14 Pohľady
 
02 TÉMY PRE DETI
Pozri PODKATEGÓRIE, v ktorých sú dokumentačné ukážky mojej tvorby pre deti. Môžu byť inšpiráciou pre prácu s deťmi v materských školách. Sú rozdelené do podkategórií podľa okruhov z rôznych oblastí poznávania, matematiky, jazyka, reči,grafomotoriky, zdravia,výživy, hygieny, prírody,dopravy, ekológie a pod.