FOTOvizitka
 
ŠKOLSKÉ maľovanky
 
01 PONUKA PRE ŠKOLY
 
02 TÉMY PRE DETI
 
03 Advent, VIANOCE
 
04 PRACOVNÉ ZOŠITY
 
05 TLAČOVINY pre deti
 
06 TLAČOVINY pre učit
 
07 ČASOPISY pre deti
• 01 Mesačník BOBÍK
• 02 Mesačník LIENKA
 
08 Nábytok, paravany
 
09 KALENDÁRE
 
10 FLOW tvorenie
 
11 Maľované kamene
 
12 Z dreva, skla a cesta
 
13 Pohľadnice, pozdravy
 
14 Pohľady
 
07 ČASOPISY pre deti•  01 Mesačník BOBÍK
Časopis Bobík - príprava obsahu, textov, ilustrácií aj grafiky strán. Publikované na webe 2018
2018