FOTOvizitka
 
ŠKOLSKÉ maľovanky
 
01 PONUKA PRE ŠKOLY
 
02 TÉMY PRE DETI
 
03 Advent, VIANOCE
 
04 PRACOVNÉ ZOŠITY
 
05 TLAČOVINY pre deti
 
06 TLAČOVINY pre učit
 
07 ČASOPISY pre deti
 
08 Nábytok, paravany
 
09 KALENDÁRE
 
10 FLOW tvorenie
 
11 Maľované kamene
 
12 Z dreva, skla a cesta
 
13 Pohľadnice, pozdravy
 
14 Pohľady
 
06 TLAČOVINY pre učit
Dokumentačné ukážky mojich prác pre učiteľky - tlačoviny pre použitie v interiéri školských zariadení - oznamy podujatí, informácie o práci a plánoch školy, jedálny lístok, motivačné listy ku kalendárnym udalostiam a pod.
2019
2020