01 FOTOvizitka
 
02 PRE MATERSKÉ ŠKOLY
 
03 PRACOVNÉ ZOŠITY
 
04 vydané UČ. POMÔCKY
 
05 TLAČOVINY pre deti
 
06 TLAČOVINY pre učit
 
07 KALENDÁRE
 
08 NÁBYTOK, PARAVANY
 
09 RELAXAČNÉ TVORENIE
 
10 MEDOVÉ TVORENIE
 
11 MAĽOVANÉ KAMENE
 
12 Z DREVA, SKLA, CESTA
 
13 POZDRAVY
 
14 FOTOpohľady
 
06 TLAČOVINY pre učit
Dokumentačné ukážky mojich prác pre učiteľky - tlačoviny pre použitie v interiéri školských zariadení - oznamy podujatí, informácie o práci a plánoch školy, jedálny lístok, motivačné listy ku kalendárnym udalostiam a pod.
2020
2020